marka


 Wielu moich klientów nie odróżnia działań reklamowych od działań wizerunkowych. PR to wszystko to, co sprawia, jak nasza firma jest postrzegana. Dzięki temu nie pozyskujemy klienta, choć może powiem inaczej – nie pozyskujemy kupca. Działania PR to nie handel, sprzedaż. To budowanie pozytywnych relacji, opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i […]

pi_ar.com