Co to jest S.M.A.R.T.?

SMART to Twój sposób na sukces i osiągnięcie celu. Naprawdę!

Jeśli chcesz osiągnąć sukces najważniejsze są trzy rzeczy: określenie celu, motywacja i ciężka praca. Jeśli któregokolwiek elementu z tego składu zabraknie siłą rzeczy nasz cel znajdować się będzie w sferze marzeń. Miarą sukcesu lub porażki nie jest podejmowane działanie, ale jego wynik.

Największym problemem, z jakim spotykamy się podczas realizacji naszych zamiarów jest to, że nasze cele są zbyt odległe w czasie lub też niejasno określone. Przez to właśnie często okazuje się, że nasze plany „rozmywają się”, są zastępowane przez działania bieżące i wciąż odkładane „na przyszłość”.

SMART cel to:

S cel Szczegółowy – Co dokładnie chcę osiągnąć?

M cel Mierzalny – Jaki będzie efekt moich działań?

A cel Atrakcyjny – Jak będę się czuć, gdy go zrealizuję?

R cel Realistyczny – Czy to jest możliwe do osiągnięcia?

T cel Terminowy – Kiedy zamierzam to osiągnąć?

Jak określać smart cele?

Przede wszystkim dążąc do spełnienia swojego celu/marzenia/planu musimy szczegółowo go sobie opracować. Chodzi o to, żeby dokładnie określić co, po co i jak chcemy osiągnąć? A następnie zastanowić się nad kwestią kto może nam pomóc w jego realizacji. Nie od dziś bowiem wiadomo, że samemu wojny się nie wygra! Aby zweryfikować, czy cel jest mierzalny wystarczy po prostu zastanowić się jaki będzie efekt naszych działań (czy będzie widoczny dla nas i naszego otoczenia). Jeśli cel będzie atrakcyjny, jego osiągnięcie będzie dla nas dodatkową motywacją do pracy. Jeśli będzie dla nas wyzwaniem „zmusi” nas do kreatywnego podejścia realizacji. Bardzo ważne jest określenie, czy cel jest realny do zrealizowania. Bardzo często bowiem okazuje się, że podejmujemy działania, których wynikiem jest coś nierealnego, abstrakcyjnego… Jeśli nie widzimy efektu pracy ciężko mówić o realizacji, czy efekcie końcowym. Dodatkowym bodźcem, który zmobilizuje nas do pracy jest określenie terminu, czyli odpowiedź na pytanie: Do kiedy chcę zrealizować swój cel?

Jak walczyć z przekonaniami?

To, co przeszkadza nam podczas pracy i co blokuje lub utrudnia osiąganie celu, to nasze przekonania.

Czym jest przekonanie?

To, w jaki sposób nas wychowano, czego nas nauczono, to, czego doświadczyliśmy my, lub nasze najbliższe otoczenie warunkuje kim jesteśmy. Bardzo często okazuje się, że nasze nawyki lub przekazywane w rodzinie historie mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy otaczający nas świat. To postrzeganie to właśnie przekonania.

Przekonania mogą mieć na nasz wpływ pozytywny i negatywny. Jeśli przekonanie jest pozytywne (budujące) może być tym dodatkowym czynnikiem motywującym i podnoszącym samoocenę.

Jak sprawdzić, czy moje przekonania są pozytywne?

Będąc ostatnio na warsztatach u Anny Żabińskiej miałam okazję przepracować swoje przekonania. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ na swoim przykładzie sprawdziłam, że moje własne „prawdy życiowe”, uważane do tej pory za motywujące niekoniecznie działają na korzyść w kontekście podejmowanych działań.

Pierwszym etapem pracy z przekonaniami, również tymi, które dotyczą sukcesu i porażki jest spisanie tych najważniejszych na kartce. Następnie zadając sobie konkretne pytania i oczywiście odpowiadając na nie określamy, czy stwierdzenie, którym kierujemy się w życiu działa na naszą korzyść, czy też niekoniecznie. Pytania, które Ania podaje podczas warsztatów nie są trudne, ale (i tu znów na swoim przykładzie) mogę powiedzieć, że odpowiedzenie na nie nie zawsze jest sprawą prostą i oczywistą. Moje przekonania skłoniły mnie do głębszej refleksji i sięgnięcia wgłąb siebie, bo tylko tam można szukać prawdziwych odpowiedzi.

Co zrobić, jeśli okaże się, że moje przekonanie nie jest słuszne?

Przekonanie to nawyk. Jeśli nawyk jest niekorzystny należy go czym prędzej zmienić. A to już głęboka praca nad samym sobą. Jeśli jednak ma nam to pomóc w szybszym i pełniejszym osiąganiu celów to może warto spróbować?

Czy warto pracować z przekonaniami?

Zdecydowanie TAK! Po pierwsze mnie otworzyło to oczy i pokazało, jak wielki wpływ mają moje przekonania na podejmowane przez mnie decyzje. Po drugie uświadomiło mi w jakim obszarze powinnam pracować i jakie nawyki skorygować, aby moje życie stało się przyjemniejsze, a podejmowane działania dawały konkretne, wymierne rezultaty.  Po trzecie – praca z przekonaniami to w dużej mierze uświadomienie sobie, czy moje otoczenie, moje środowisko jest dla mnie przyjazne.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, serdecznie zapraszam Cię na stronę Ani Żabińskiej Przystanek Zmiana.