Czym są prawa autorskie i kiedy musimy o nich pamiętać?

prawa autorskie

Czym są prawa autorskie?

Prawo autorskie to indywidualne prawo własności dotyczące np. autorskich treści, zdjęć oraz pomysłów. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku (z późniejszymi zmianami) określa, jaki jest przedmiot prawa autorskiego, kto jest jego podmiotem, ponadto wskazuje, co składa się na treść prawa autorskiego oraz wskazuje okres obowiązywania i ochronę praw autorskich.

Można wyróżnić prawa autorskie osobiste i majątkowe.