Niezależnie od tego, czy pracuję z klientem długo-, czy krótkoterminowo ZAWSZE moja praca zaczyna się od dwóch rzeczy: po pierwsze – od rozmowy, podczas której określamy jaki problem ma klient lub jakie ma zapotrzebowanie, po drugie – od wypełnienia briefu. Po co piszemy brief i jak go napisać?
Nauczona doświadczeniem, każdego swojego klienta i przyszłego klienta lojalnie uprzedzam, że plik ten stanowi podstawę dalszej pracy i jest dla mnie ważny niemal tak samo, jak umowa, czy faktura. Jeśli nawet nie ważniejszy!

Dlaczego warto napisać brief?
Ponieważ dzięki briefowi mogę odpowiedzieć na podstawowe pytania, które pomogą mi dobrze zrealizować zadanie:
– po co?
– jak?
– gdzie?
– do kogo?
– kiedy?
Odpowiedzialność pracy z klientem to nie tylko samo wykonanie usługi. To przede wszystkim zadowolenie klienta, które sprawi, że wróci on do nas przy kolejnej realizacji lub poleci nasze usługi innym.
Czym jest brief?
Brief to zestaw pytań i odpowiedzi, które określają założenia przygotowywanego projektu. Jest pierwszym krokiem, który buduje kreację (wizję) działań i pomaga ustalić priorytety i szczegóły projektu, które zwiększą prawdopodobieństwo skuteczności działań i skrócą czas realizacji samego projektu.
Po co przygotowujemy brief?
Brief przydaje się obydwu stronom: mnie (zleceniobiorcy) do określenia podstawowych parametrów zlecenia, klientowi (zleceniodawcy) do uporządkowania myśli i uświadomienia zakresu podejmowanych działań.
Niezależnie od tego, czego mają dotyczyć prace odpowiednio zadane pytanie znacznie uprości sam proces realizacji zlecenia. Oczywiście im bardziej jest oo skomplikowane, tym też pytań powinno być więcej, powinny też być bardziej szczegółowe i mniej skomplikowane.
Co powinno znaleźć się w briefie?
Mój brief, wypracowany przez około 5 lat aktywnej współpracy z klientem, to około 60 pytań. Jest to „zestaw na każdą okazję”, który w zależności od rodzaju klienta / zlecenia wypełniam w całości lub częściowo.
Swój brief podzieliłam na 3 części:
– podstawową
– część projektową
– część produktową
Część podstawowa zawiera najważniejsze informacje, dotyczące klienta oraz samego projektu. To tutaj pytam o branżę, zasięg działania, oferowane produkty i usługi, czy choćby linię marketingową jaką dana firma obrała. W tej części jest też miejsce na to, by zastanowić się jakie oczekiwania w stosunku do tworzonego projektu ma klient, jakich reakcji się spodziewa i do jakiego klienta kieruje swój przekaz (reklamę).
 
Część projektowa to miejsce na to, by określić założenia samego projektu. Znając nośnik reklamy możemy spróbować określić jego pozostałe parametry, jak wielkość, kolorystykę, wykorzystane zdjęcia i grafiki oraz teksty.
Część produktowa (która nie zawsze pojawia się w briefie, bo nie zawsze tworzę kampanię produktu / usługi) obejmuje najważniejsze dane dotyczące produktu, usługi lub firmy, którą zamierzamy promować na nośniku. Mój brief zwykle zakłada tutaj nie tylko wypisanie głównych haseł, na reklamie których zależy klientowi, ale przede wszystkim na znalezieniu takiej informacji, która pozwoli wyróżnić produkt / usługę w kontekście usług konkurencji.
 
Aby nieco uprościć:

część podstawowa
nazwa firmy
branża
charakterystyka
cel przygotowywanego projektu O-P-R (Obietnica-Poparcie-Reakcja klienta)
część projektowa
wskazówki wykonania
obowiązkowe elementy (logotyp, tekst, kontakt)
wybór nośnika
ograniczenia prawne, branżowe, lojalnościowe
część produktowa
opis produktu lub usługi
analiza konkurencji
wyróżniki

Jak wykorzystać brief w swojej pracy?

Dobrze przygotowany brief nie tylko stawia pytania, ale przede wszystkim daje odpowiedzi. Rozmowa z klientem i opracowanie na bieżąco kwestii związanych z przygotowywanym projektem to oszczędzenie czasu obydwu stron. Omówiony projekt daje również większą pewność, iż zadowolimy klienta, a tym samym przygotujemy projekt, który będzie nie tylko ładny, ale i funkcjonalny.
Mnie brief daje również pewność, że omówione i przedstawione zagadnienia nie zostaną w trakcie pracy zmienione przez klienta. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach należy usiąść i raz jeszcze omówić poruszane w briefie zagadnienia, ale bez rozmowy klient nie może sam dokonać zmian w założeniach.

W jaki sposób przygotować własny brief?

Ja swój brief dopracowałam po kilku latach pracy z klientem, ale na samym początku wzorowałam się na takich podstawowych, które znalazłam w siebi lub udostępnione przez pacodawcę. Każdy brief dokładnie sobie opisywałam i składałam w osobnych teczkach: wizytówki, logotyp, folder, ulotka… Dzięki temu mogłam w każdym momencie nie tylko wrócić do poprzednich realizacji, ale i przede wszystkim wzorować się na nich pracując z nowym klientem.

Co zrobić, kiedy klient nie chce wypełnić briefu?

Dla mnie brief to podstawa, ale nie zawsze przesyłam klientowi plik do wypełnienia. Częściej zdarza mi się po prostu poświęcić czas na spotkanie. Dzięki temu klient jest dopieszczony, a ja mam pewność, że w treści briefu znajdzie się dokładnie to, czego potrzebuję. U mnie nie ma więc zatem sytuacji, koedy to klient mówi „nie mam czasu na bzdury”. Jeśli mu zależy na dobrym, funkcjonalnym projekcie – wygospodaruje czas na dopięcie szczegółów pracy.

Podsumowując
Pytania i odpowiedzi (brief) jakie zadamy klientowi powinny nam pokazać czego oczekuje klient. To z kolei powinno ułatwić nam wybór odpowiednich środków, treści i założeń projektowych. Brief z jednej strony układa nasze wiadomości, a z drugiej pokazuje klientowi, jakie działania i dlaczego warto w projekcie podjąć. Niezależnie od rodzaju działalności klienta oraz rodzaju nośnika brief ma sprawić, że całość będzie nie tylko ładna (estetyczna), ale przede wszystkim funkcjonalna (spełniająca cele i założenia). Brief pomaga dopasować formę nośnika do pożądanego ostatecznie efektu. A ponadto oszczędza czas oraz pieniądze.