O Cashflow 101

Cashflow 101 to gra, którą wymyślił Robert Kiyosaki, światowy autorytet w dziedzinie inwestowania, autor książek „Bogaty ojciec, biedny ojciec”, „Kwadrant przepływu pieniędzy”, czy „Mądre bogate dziecko. Pobudź inteligencję finansową swojego dziecka”.

Gra uczy od podstaw inwestowania, czyli pokazuje, jak nasze decyzje wpływają na nasze finanse. Pokazuje różne koncepcje budowania dochodu pasywnego, w oparciu o codzienne życie; na żywym organizmie uczy podejmowania decyzji finansowych, oceny ryzyka inwestycyjnego; wprowadza pojęcia znane z gospodarki. Inwestowania nie nauczysz się z książek. Jedynie praktyka, czyni mistrzem, a błędy popełniane w grze kosztują mniej niż te, które moglibyśmy popełnić w realnym życiu.

Idea warsztatów

Celem spotkań warsztatowych, jest wprowadzenie zagadnienia związanego z szeroko pojętym biznesem, rynkiem pracy, finansami oraz przećwiczenie go w grze. Idea ta opiera się na założeniu, że nie wystarczy usłyszeć; trzeba móc również przećwiczyć, żeby zacząć praktykować. Jeśli coś słyszymy, to przyjmujemy to do wiadomości, jeśli jednak przynajmniej raz tego spróbujemy, to zaczniemy wypracowywanie nawyku.